Over Verve

Verve is een kunstenprogramma met 9 Nederlandse kunstenaars uit verschillende disciplines, te gast in België. Het vertrekpunt is ‘onderzoek’ (research based art). Samen met wetenschappers, experts en theoretici leggen ze nieuwe perspectieven en betekenissen bloot binnen thema’s als migratie, (stedelijke) leefbaarheid, identiteit, ecologie… 

Nederland wil met Verve de creatieve en innovatieve dynamiek in de Nederlandse kunstwereld en in de creatieve industrie uitdragen en samenwerkingsverbanden stimuleren. 

Verve loopt van 12 september tot 30 november 2019 in verschillende Belgische steden: Brussel, Gent, Mechelen, Namen en Genk.